PORADENSTVO

 • Firma UČTO DATA spol., s r.o. najčastejšie poskytuje poradenstvo na základe podpísanej zmluvy o vedení účtovníctva a v danom prípade je už zahrnuté v cene za vedenie účtovníctva.
 • Poskytujeme poradenstvo pri postupoch v účtovníctve a všetkých zákonoch, ktoré s účtovníctvom súvisia, vrátane daňového poradenstva (okrem oficiálneho stanoviska daňového poradcu).
 • Poradenstvo podľa jednotlivých druhov daní pre právnické a fyzické osoby
 • Poskytovanie informácií klientom o zmenách v legislatíve súvisiacou s daňovou problematikou
 • Poradenstvo pri vypracovávaní, resp. vypracovanie vnútropodnikovej smernice pre vedenie účtovnej evidencie

KONTAKTNÝ FORMULÁR
V prípade záujmu o naše služby alebo otázok

sa nám ozvite

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky.
  Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

  Kde nájdete našu spoločnosť
  Naša adresa
  Robotnícka 3098

  905 01 Senica

  Kontakt
  034/62 284 95-96

  sprusanska@uctodata.sk